Share
Digital Leaders Invivation
 
Salon: Digital Skills in Wales – Where are we now?
Salon: Sgiliau digidol yng Nghymru, Ile rydym ni nawr?
VOCO ST DAVID'S HOTEL CARDIFF BAY, 5:00 PM - 7:00 PM,  27 NOVEMBER 2019
Sally Meecham, Director Digital Public Services Programme, Welsh Government
Almost 5 years ago, the Inaugural Digital Leaders Wales event was entitled "Digital Skills in Wales". Oliver Morley, previous CEO at DVLA spoke about the wide ranging skills needed to transform a whole business and how to get them. Steve Williams, Deputy Director of Information Services and Systems at Swansea University spoke of the need to enthuse more people about the opportunities having digital skills open up for individuals and the economy.

This salon revisits the state of Digital Skills in Wales from an organisational and economic perspective. It will celebrate the advances made and share best practice along with identifying the continuing need to ‘enthuse about and deliver the opportunities for skills development’.

Speakers include Sally Meecham, Director Digital Public Services Programme, Welsh Government.

Light refreshments will be available.

Bron I 5 mlynedd yn ôl, cynhaliwyd y digwyddiad cyntaf Arweinwyr Digidol Cymru yn dwyn y teitl ‘Sgiliau Digidol yng Nghymru’. Siaradodd Oliver Morley, ar y pryd Prif Swyddog Gweithredol yn DVLA, am y sgiliau eang sydd eu hangen I drawsnewid busnes cyfan a sut i’w cael. Hefyd mi siaradodd Steve Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Gwybodaeth ym Mhrifysgol Abertawe am yr angen I ennyn brwdfrydedd mwy o bobl am y cyfleoedd a greir i’r unigolion a’r economi o gael sgiliau digidol.

Mae’r salon yn ailymweld cyflwr sgiliau digidol yng Nghymru o safbwynt anghenion safydliadol ac economaidd. Bydd yn dathlu datblygiadau a wnaed, a rhannu arfer gorau, ynghyd ag adnabod yr angen parhaus I ennyn brwdfrydedd ac I ddarparu cyfleoedd ar gyfer datblygu sgiliau.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys Sally Meecham, cyfarwyddwr Rhaglen Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol Llywodraeth Cymru.

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

 
 
 
 
 

Email Marketing by ActiveCampaign